Slider

Рециклиране на използвани батерии – от бита и бизнеса

Рециклиране на използвани батерии - от бита и бизнеса

В днешни дни батериите се използват за захранването на множество пособия, включително вече и автомобили. Множество батерии биват изхвърляни всеки ден, независимо дали от компании или след лична употреба.

Съществуват различни видове батерии, като е известно, че те са изградени от токсични химикали и материали. Това прави изхвърлянето им като обикновени битови отпадъци недопустимо, тъй като предизвиква замърсяване на околната среда в огромна степен и представлява риск за хората и животните. Ето защо изхвърлянето на батерии се извършва по определен начин – те се събират отделно от ежедневните отпадъци и се подлагат на специално рециклиране.

Процесът по рециклиране включва рециклирането на батериите по групи, тъй като някои батерии са почти напълно разградими за разлика от други. Батериите се делят на няколко основни групи. Като за начало могат да са два вида – да се презареждат, т.е акумулаторни или еднократни, които не се презареждат. Според материалите, от които са изработени, могат да бъдат алкални, литиево-йонни, никел-кадмиеви и други.

Алкалните батерии са едни от масово използваните, а добрата новина е, че са и рециклируеми. Основните им компоненти – цинков и манганов концентрат, стомана и хартия, пластмаса и месингови частици, могат да бъдат използвани отново. Това важи и за цинк-въглеродните батерии.

Литиево-йонните батерии също се разделят на няколко основни части, които могат да бъдат върнати на пазара и използвани повторно в производството – концентрат на кобалт и литиева сол, неръждаема стомана, мед, алуминий и пластмаса.

При никел-кадмиевата батерия процесът е малко по-сложен. Първо се отделят пластмасовите елементи от металните, след което металните се топят при високи температури, за да се разделят на различните метални компоненти. След тези стъпки се връщат в производството за повторна употреба.

Обобщително може да се каже, че при рециклирането на батерии основните компоненти, които минават през този процес, след „унищожаването“ на батерията, са пластмаса, олово или други метални частици и някакъв вид киселина (в акумулаторните). Пластмасата, както знаем от бита, може да бъде рециклирана и използвана повторно. Металните компонентни главно се изпращат обратно на производители на батерии, за да се използват отново при създаването на нови батерии. Киселината задължително се неутрализира, а получената вода се пречиства и тества дали отговаря на стандартите за чиста вода. Втори метод е киселината да се преработи, докато не бъде превърната в натриев сулфат, който намира приложение в праховете за пране и производството на стъкло и текстил. Тези методи се отнасят за сярната киселина. Всяка част от оловно-киселинните батерии се рециклира в нова батерия.

Какво можем да направим ние, хората?

Като за начало основната дейност, която трябва да предприемем, е никога да не изхвърляме батерии заедно с общия битов отпадък. В никакъв случай не бива ги пускаме в контейнерите за рециклиране, защото батериите съдържат много повече компоненти, за разлика от масово изхвърляните за рециклиране отпадъци. Множество магазини вече предоставят специални места за изхвърляне/ предаване на батерии, където можем да занесем ненужните за нас такива. Същото се отнася и за батерии от телефони и домашни електроуреди, както и акумулатори на коли. Те следва да бъдат транспортирани до специално място, където да се рециклират в контролирана среда.

Какво да направим, ако сме бизнес, който генерира подобни отпадъци?

За компания, която се сдобива с много отпадъци като батериите, е препоръчително да се установи връзка и да се създадат отношения за работа с друга компания, която реално се занимава с рециклирането на батерии. Те са единствените, които ще могат да се ангажират с изземването на големи количества отпадъци от този вид, като по този начин възниква полза и за двете компании, а и се предотвратява безразборното, масово изхвърляне на батерии и вредни отпадъци на грешното място.

Ние от СЕЛЕЛ се грижим за околната среда и искаме да Ви улесним с изхвърлянето на излезлите от употреба оловни акумулатори. Ето защо се ангажираме да ги съберем и рециклираме вместо Вас, като ви компенсираме с 1 лев за всеки предаден килограм. Заявете събирането на отпадните оловни батерии самостоятелно или с Вашата поръчка тук!

Свържете се с нас

Обадете се или ни изпратете запитване.
Адрес
2140 Ботевград, България
бул. Цар Освободител 26
Обадете ни се
Пишете ни